องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
การบริหารงาน
งานการเงิน
งานพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
งานบริหารบุคคล
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างความโปร่งใส
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุุจริตฯ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ
วิสัยทัศน์
การคมนาคม สาธารณูปโภค
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง(01)
อำนาจหน้าที่(03)
ข้อมูลผู้บริหาร(02)
ข้อมูลการติดต่อ(05)
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(06)
ทำเนียบบุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าส่วนราชการ
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์(04)
แผนการดำเนินงานประจำปี(010)
รายงานและการปฏิบัติงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
การป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำรอบ6เดือน(011)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี(012)
การบริหารงาน
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(013)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ(014)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ(015)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(016)
E-Service(017)
งานการเงิน
งบแสดงสถานะทางการเงิน
รายรับของ อบต.
งานพัสดุ
ประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(021)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(024)
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง(022)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาาง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (023)
รายงานการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
งานบริหารบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(025)
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล(026)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(027)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(028)
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การขออนุญาตก่อสร้าง
การยื่นแบบชำระภาษีป้าย
การยื่นแบบชำระภาษีท้องที่
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(018)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน(019)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี(020)
การป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565(039)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(035)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต(036)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(037)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(038)
รายงานการกำกับติดตามป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน(040)
รายงานการผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี(041)
นโยบายไม่รับของขวัญ(034)
นโยบายไม่รับของขวัญ(034)
การเสริมสร้างความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(042)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(043)
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต(029)
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต(030)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(031)
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น(032)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(033)
นโยบายบริหารความเสี่ยง
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA 2565
ร้องเรียนการทุุจริตฯ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ (Q&A)(08)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สมุดเยี่ยมชม (GBook)
ดาวโหลดเอกสาร (Download)
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ความรู้เรื่องอาเซียน
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด
ชมรมนิติกร
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
สาส์นจากนายกฯ

นายพลกฤต อินทร์โท่โล่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย

พ.อ.อ.วิชยุตฆ์ เทียมปาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
เฟสบุ๊ก อบต.
กยศ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
สถานที่ท่องเที่ยว
OTOP ตำบล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.229.119.176
คุณเข้าชมลำดับที่ 754,306
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-09-28

อบต.ในเครือข่าย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-589063
Email : kasetwisai01@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.