องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้อมูลพื้นฐาน
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
การบริหารงาน
งานการเงิน
งานพัสดุ
รายงานการประชุมสภา
งานบริหารบุคคล
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
การบริหารเงินงบประมาณ
การป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างความโปร่งใส
ข้อมูล ITA
ร้องเรียนการทุุจริตฯ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


  หน้าแรก     ข้อมูล ITA 2565 

ข้อมูล ITA 2565
ลิงค์  
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
    01 โครงสร้าง      รายละเอียด

    O2 ข้อมูลผู้บริหาร      รายละเอียด

    O3 อำนาจหน้าที่      รายละเอียด

    O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน      รายละเอียด

    O5 ข้อมูลการติดต่อ      รายละเอียด

    O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      รายละเอียด

    O7 ข่าวประชาสัมพันธ์      รายละเอียด

    O8 Q&A      รายละเอียด

    O9 Social Network      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหาร
    010 แผนดำเนินงานประจำปี      รายละเอียด

    011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

    012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี      รายละเอียด

    013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน      รายละเอียด

    014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ      รายละเอียด

    015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ      รายละเอียด

    016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ      รายละเอียด

    017 E-service      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารงานงบประมาณ
    018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      รายละเอียด

    019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

    020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี      รายละเอียด

    021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ      รายละเอียด

    022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ      รายละเอียด

    023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน      รายละเอียด

    024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุค
    025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

    028 รายงานผลการบริหารและพันาทรัพยากรบุคคลประจำปี      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
    029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต      รายละเอียด

    030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องการทุจริต      รายละเอียด

    031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี      รายละเอียด

    032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น      รายละเอียด

    033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันก
    034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร      รายละเอียด

    035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร      รายละเอียด

    036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี      รายละเอียด

    037 การดำเนินการเพือจัดการความเสี่ยงการทุจริต      รายละเอียด

    038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร      รายละเอียด

    039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี      รายละเอียด

    040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

    041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี      รายละเอียด

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
    042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      รายละเอียด

    043 การดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน      รายละเอียด

สาส์นจากนายกฯ

นายพลกฤต อินทร์โท่โล่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย

พ.อ.อ.วิชยุตฆ์ เทียมปาก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
การให้บริการ
สายตรงผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
เฟสบุ๊ก อบต.
กยศ.
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสอบถาม
สถานที่ท่องเที่ยว
OTOP ตำบล
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.229.119.176
คุณเข้าชมลำดับที่ 754,309
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-09-28

อบต.ในเครือข่าย

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 043-589063
Email : kasetwisai01@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.